Devlet Şirketleri Yatırımcı Yapıyor!

Girişim Sermayesi Fonu’nda da yatırım yapan kurumlar veya şirketler ödedikleri kurumlar vergisinin %10’unu (özsermaryenin %20’sini aşmayacak şekilde) fona aktardıklarında kurumlar vergisi matrağından mahsup ediyor.

Türkiye’de devletin sağlamış olduğu girişim sermayesi vergi avantajından yararlanabilecek firmalardan biri de siz olabilirsiniz!

Sizde LETVEN Girişim Sermayesi Fonu’na katılın, yatırımcı olun!