Vergi Avantajı

Girişim fonlarının bireysel ve tüzel gelişiminde devletin yatırımcılara yönelik vergi avantajları girişim ekosisteminin gelişmesinde en önemli etkeni ve büyüme ivmesini sağlayacaktır.


Bireysel Katılım Sermayesi Kanunu’na göre bir şirkete yatırım yapılan toplam değerin %75 (TÜBİTAK projelerinde %100) yatırımcı gelir vergisi matrağından mahsup edebilmektedir. Bireysel Katılım Sermayesi’nde bir yatırımcı yıllık 2 milyon TL’ye kadar gelir vergisini bu yolla yatırıma yönlendirme imkanına sahip olmaktadır. Diğer taraftan, Girişim Sermayesi Fonu’nda da yatırım yapan kurumlar veya şirketler ödedikleri kurumlar vergisinin %10’unu fona aktardıklarında kurumlar vergisi matrağından mahsup etme imkanı edebilmesi yatırımı teşvik etmektedir.


Bireysel Katılım Sermayesi: LETVEN Girişim, Hazine Müşteşarlığı kapsamındaki Bireysel Katılım Sermayesi Kanunu’na göre kurulmuş bir Bireysel Katılım Ağı’dır. Bireysel Katılım Sermayesi kapsamında tanımlanan nitelikli yatırımcı tanımına uygun bireysel yatırımcılara vergi avantajı sağlamaktadır. Yatırımcılar, vergi avantajından yararlanabilmesi için bireysel katılım sermayesi sertifikasını sahip olmalıdır. Sertifikayı alabilmek için Hazine Müşteşarlığı’na akredite olan LETVEN Girişim ve benzeri Bireysel Katılım Ağı’na üye olmalıdır.


Girişim Sermayesi Fonu: LETVEN Girişim, Sermaye Piyasası Kurumu tarafından verilen lisans kapsamında Türkiye’de kurulmuş olacak tüm girişimlere yönelik ilk yerli ve milli girişim sermayesi fonu olacaktır. LETVEN Girişim Sermayesi Fonu ile nitelikli yatırımcı tanımına uyan tüzel kişiliğe sahip herkesin fon hissesi satın alarak sahip olacağı hisse oranında yatırım yapabilecektir. Yatırımcılar 2 yıl süre ile aktifinde bulundurduğu fon hisselerini herhangi bir vergi ödemeden devredebilme imkanına sahiptir. Girişim Sermayesi’nden kazandığı gelirin %75’i kurumlar vergisinden muhaf olup kalan %25’inin kurumlar vergisi ödemektedir.


FONLARIN FONU DESTEĞİ


Girişim sermayesi alanında faaliyet gösteren Bireysel Katılım Sermayesi Ağı ve Girişim Sermayesi Fon’larının daha hızlı büyümesi için üç büyük fon kurulmuştur. Girişim Sermayesi Fonları, Türk Büyüme ve İnovasyon Fonu, Türkiye Yatırım Fonu ve TÜBİTAK Girişim Sermayesi Fonu ile desteklenmektedir. Fonların fonu kendi payına düşecek olan karı fona bırakarak daha karlı olmasını sağlamaktadır. Bu destek ile fonların daha büyük yatırımlar yaparak, daha fazla kar elde etmesi sağlanacaktır.


Türkiye Büyüme ve İnovasyon Fonu: 200 milyon € büyüklüğüne sahip olan fon, Hazine Müşteşarlığı’nın 60 milyon €, KOSGEB’in 60 milyon €, TSKB’nin 20 milyon € ve Avrupa Yatırım Fonu’nun 60 milyon € katkısı ile oluşturulmuştur. 2021 yılında kapanacak olan 12 fonu desteklemeyi amaçlamaktadır. TGIF kapsamında her girişim sermayesi fonu büyüklüğü nispetinde destek vermeyi amaçlamaktadır. Örneğin; 100 milyon TL fon toplamış olan bir fona 100 milyon TL’ de TGIF yatırım yaparak 2 katına çıkarmaktadır.


Türkiye Yatırım Fonu: Türkiye Yatırım Fonu’nun 100 milyon Türk Lirası TOBB ve 50 milyon Türk Lirası da Hazine Müşteşarlığı tarafından karşılanmaktadır. Fon gelecek 10 yıl içinde ülke ekonomisine katma değer sağlayabilecek nitelikte yenilikçi, ürün, bilgi ve teknoloji geliştirme potansiyeli bulunan fonları destekleyecektir. Fon kapsamında her girişim sermayesi fonu büyüklüğünün yarısı kadar bir meblağ ile desteklenecektir. Örneğin; 100 milyon TL fon toplamış olan bir fona 50 milyon TL’ de fon yatırım yapacaktır.


TÜBİTAK 1514 Girişim Sermayesi Fonu: TÜBİTAK katma değer sağlayacak ticarileşme potansiyeli olan yenilikçi ürün ve teknolojilere yatırım fonlara destek vermektedir. TÜBİTAK minimum 16 milyon TL büyüklüğe sahip girişim sermayesi fonlarına minumum 3 yıl süreli %20 oranında 4 milyon TL yatırım yapmaktadır.